Dodano: 1 Wrzesień 2019

 

Operacja pn. „ Konserwacja barokowej ambony w Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Górze Ropczyckiej mająca na celu Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez konserwację zabytkowej ambony współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość realizowanej operacji 60 798,00 zł w tym ze środków EFROW 30 558,00.

 

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo 5 Gmin.