Parafia Góra Ropczycka powstała w 1346r. Do rozbiorów nosiła nazwę Góra Królewska. Do 1923 roku obejmowała cały teren wsi Góra Ropczycka, Zagorzyce, Szkodna i Gnojnica. W 1923r Bp Leon Wałęga, Biskup Tarnowski, wydzielił część Zagorzyc, część Gnojnicy i Szkodną i utworzył ekspozyturę w Zagorzycach, następnie 1927r erygował tam samoistną parafię. Obecny kościół parafialny jest czwartą świątynią w parafii. Poprzednie 3 kościoły drewniane: pierwszy wymieniony w „Liber beneficiorum” Jana Długosza istniał od ok. 1660r. i uległ zniszczeniu. Następny zbudowany w 1683r rozebrany z powodu bardzo złego stanu technicznego w 1931. Trzeci tymczasowy barak drewniany, zbudowany w 1931r. sprzedany do parafii Niedźwiada w 1951r. Obecny kościół parafialny zbudowany w latach 1948 – 1951 konsekrowany został przez bpa Karola Pękalę 20.06.1954r. Wzniesiony w stylu współczesnym z kamienia i cegły, otynkowany, kryty dachówką, jednonawowy. Ma prostą bryłę wzbogaconą, solidną, czworoboczną wieżą. Kościół ogrodzony jest betonowym murem. Nad nawą duża wieżyczka z sygnaturką, wieloboczna z oryginalną latarnią. Ołtarz główny kamienny, z tabernakulum rokokowym z drugiej połowy XVIII w. Dwa ołtarze boczne rokokowe, z elementami wcześniejszymi, drewniane. Chrzcielnica kamienna z herbem Potockich z przełomu XVII / XVIII w. z pokrywą rzeźbioną z 1952 r. Wewnątrz znajduje się rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z II połowy XVII wieku w łuku tęczowym a także obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem Św. Józefem, tzw. Madonna z Loreto (kopia z I poł. XVII w). Znajdują się tu także kopie dzieł Rafaela Santi: Matka Boska z Dzieciątkiem w typie S,Maria Maggiore z 1796r. oraz Matka Boska Bolesna z początku XVII wieku. W ołtarzu bocznym obraz pochodzący z głównego ołtarza dawnego kościoła, monstrancja promienista.W przedsionku, tuż za drzwiami wejściowymi, umieszczona jest płaskorzeźba, przedstawiająca młodą kobietę w greckich szatach, wspartą na cokole, z urną i z bocianem u stóp. Przed rzeźbą znajduje się żelazne ogrodzenie. U góry widnieje napis „Rodzicom Tekli Zbatowskich i Gabrielowi Hrabiemu Jaworskiemu wdzięczna córka Katarzyna Hrabina Starzeńska ten pomnik położyła”. Obok kościoła dzwonnica wolnostojąca w kształcie arkady, zwieńczonej trójkątnie w niej 2 dzwony 1945 r. W parafii jest kaplica dojazdowa p. w. św. Wojciecha w Gnojnicy Dolnej, pierwotnie budynek punktu katechetycznego od 1991r. zaadaptowany na potrzeby kaplicy. Przebudowana została w latach 1995-1997 i poświęcona przez bpa Kazimierza Górnego, 25.09.1997 r.